Den här nyheten är visserligen  en dag gammal, men platsar väl ändå:

Bahnhof utökar sitt bestånd av bombsäkra bergrumsanläggningar. I väntan på besked om utökade ekonomiska anslagsnivåer för Försvarsmakten har de två parterna arbetat fram ett nytt joint venture-koncept, som bland annat innebär nybyggnation av en datorhall i urberget på en örlogsbas i Stockholms södra skärgård.

–Vi har sökt tillstånd för att få bygga vår nästa datorhall på Muskö i Haninge, ett förslag vi tror gynnar både oss och staten. Vi på Bahnhof får tillgång till en förstklassig lokal som lämpar sig väl för vår verksamhet, samtidigt som Försvarsmakten och därmed statskassan får ett ekonomiskt tillskott av oss som hyresgäst. Pengar som förhoppningsvis kan vända den negativa utvecklingen vi har sett hos krigsförbanden i Sverige de senaste åren, säger Bahnhofs VD Jon Karlung.

Joint venture

Att ett privat företag finansierar, äger och driver samhällsnyttig verksamhet under en längre tidsperiod är inget nytt. Det har bland annat skett med höghastighetsbanan mellan centrala Stockholm och Arlanda flygplats. Men det är första gången som ett liknande projekt sker med Försvarsmakten som en av de inblandade parterna.

–Vi ser det som en form av offentlig–privat samverkan, så kallad OPS, men i en ny och uppdaterad version. Dessutom finns många fördelar för Bahnhof med ett samarbete med Försvarsmakten, exempelvis kan de erbjuda ett fullgott skalskydd där soldater och sjömän ser till att data inte hamnar i fel händer, berättar Jon Karlung.

Källa: Bahnhof.se

Läs mera och se bild här