Nyutkommen skärgårdshistoria

Barbro Maasen arbetade tidigare som lärare i Svartsö skola i Stockholms skärgård.  När hon bodde på Svartsö skrev hon två uppsatser i ekonomisk historia utifrån en för Stockholms skärgård unik bondedagbok. Mannen som skrev dagboken hette Axel Ludvig Wennberg, han föddes på Ägnö i Ingaröfjärden 1841 och flyttade som nittonåring med sin mor till Långviks Södergård på Ingarö. Det var då han började skriva dagbok och han fortsatte till några månader före sin död 1915. Axel skrev om det mesta som hör livet till. Under många år har hon tänkt på att ge ut en bok om hans liv, och nu i juni kom boken ut på Kulturhistoriska bokförlaget. Under Axels levnad skedde stora samhällsförändringar såväl lokalt som nationellt – vilket avspeglar sig i boken. Den har förvisso sin utgångspunkt i Ingarö, Gustavsberg och Stockholm – men är ”större än så”.

Axel Wennbergs dagbok i original.

Så här står det i baksidestexten: ”Axel Wennberg var skärgårdsbonde, men också skrivkarl, fosterfar och fattigvårdsföreståndare. Om stort och smått, i glädje och sorg, skrev han i sin dagbok, som han började föra 1860 i samband med flytten till Kolbacken på Ingarö, i Stockholms skärgård. Dagboken är i huvudsak en arbetsdagbok för att få överblick över dagliga göromål och räkenskaper, men det går att ana den skrivglädje han kände, i raderna om kärlek, naturen och umgänge med nära och kära. På äldre dagar avslutade han ofta noteringarna med en vers.

Axel Wennberg, 1841- 1915

Genom Axels anteckningar går det att följa hur samhället förändras. Ångbåtarna blir en vanligare syn i skärgården. Saltsjöbanan byggs. Inkomster från fiske byts ut mot inkomster från försäljning av medicinalväxter och trädgårds- och jordbruksprodukter. Uthyrning till sommargäster ökar markant och blir en betydande del av försörjningen.”

Väldigt spännande och givande läsning för alla som är skärgårds- och historieintresserade!

Bokens fullständiga titel:  ”Lerkan Sjöng alla dagar& förtiden gårdag hittade jag blåsippor i knopp”- Ingarödagboken 1860- 1914, författare Barbro Maasen,

Ingarödagboken 1860- 1914, Barbro Maasen

Kulturhistoriska Bokförlaget, ISBN 978- 91- 87152- 15- 6

Box 6884, 113 86 Stockholm, tel 08-545 560 50, www.kulturhistoriska.se