Lovö naturreservat fornstig. Foto: Monica Johnson

Söndagen den 14 maj invigs Lovö naturreservat, ett stort och besöksvärt naturområde i Ekerö kommun, bara en mil från Stockholms innerstad. Lovö skyddas som naturreservat, men området har minst lika spännande kulturhistoria och höga kulturvärden. Invigningen är öppen för allmänheten. Välkommen!

Naturreservatet omfattar öarna Lovön, Kärsön och omkringliggande öar i Ekerö kommun. Området, som formellt är naturreservat sedan hösten 2015, är ett av de större reservaten i länet med en area av 32 kvadratkilometer. Reservatet gränsar till världsarvet Drottningholm.

– Lovö naturreservat hör verkligen till länets pärlor och är en viktig del av den tätortsnära naturen i regionen. Området är en tillgång för friluftslivet. Därför är det positivt att Statens fastighetsverk i egenskap av reservatsförvaltare jobbar för att öka tillgängligheten. Till exempel har en ny 17 kilometer lång vandringsled anlagts runt Lovön, säger Björn Carlberg, tillförordnad naturvårdschef och projektledare för arbetet med naturreservatet vid Länsstyrelsen.

Läs hela notisen

Källa: Länsstyrelsen i Stockholms län