Vi fick ett mejl till Bryggan, från Calle Bergsman på Orrö i Nämdöskärgården öster om Stockholm. Han beskriver hur områdets utveckling stannat av, befolkningen minskar och åldras och funderar kring orsakerna. Varför vänder det inte när moderna kommunikationer, både med fibernät och bättre båtturlista, kommer? Det har aldrig varit lättare att bo i Stockholms skärgård, relativt sett. Ändå väljer folk att flytta iland och de som köper husen som blir lediga är framför allt välbeställda 55+. 

Under 1980- och 90-talen pekade befolkningskurvorna uppåt i Stockholms skärgård, inte bara på de större fastlandsnära öarna. Skolor som varit stängda i 20 år återstartades och framtidstron var hög. Men sedan vände det sakta ner igen, en del kanske beroende på ”valfrihetsrevolutionen” där krav på skolor, massor av fritidsaktiviteter och annat gjorde barnfamiljer tveksamma till öboendet. Och samtidigt fortsatte prisutvecklingen på skärgårdsfastigheter uppåt och omöjliggör nästan för ”vanliga” yngre familjer att köpa sig ett skärgårdshus för fast bosättning. Strandskyddslagens tillämpning har i flera fall också ställt till hinder för yngre nybyggare som vill bosätta sig på uppväxtön. Vad var det för faktorer som ledde till den positiva utvecklingen på 1980-talet? Det var inte så tydligt förknippat med olika stöd och myndighetsinsatser, mera kanske tidsandan med en ”grön- blå våg”?

Vilka tankar väcker Calles mejl hos dig som läsare? Som skärgårdsbo på hel- eller deltid? Eller kanske hos dig som drömmer om att flytta ut? Mejla till Bryggan så kan vi få igång en diskussion, eller reagera med kommentar på den här nyhetsnotisen.

Nämdöskärgården ligger ca 5 mil öster om Sergels torg. En verkligt tätortsnära glesbygd.

Calles mejl:

Nämdö skärgården, en bygd i kris eller en välmående sommarort ? Levande skärgård?

De senast 10-15 åren har den fasta befolkningen i denna del minskat med en fjärdedel (25 % ) från ca 100 st till ca 75 st skrivna invånare. Bland den ”fasta” (skrivna) befolkningen så har andelen ”pensionärer” (+ 60 år) ökat och barnfamiljer och ”yngre” minskat i andel. Under ovanstående tidsperiod har det försvunnit 3-4 st ”barnfamiljer”, dessutom har det försvunnit 5-6 aktiva företagare/hantverkare från regionen. Någon enstaka företagare har tillkommit.

Utbyggnad av ett modernt fibernät har skett, vilket borde ge resultat i fler bofasta, eller fler distansarbetare i skärgården? Länsstyrelsens Ö för Ö projekt har aktiverats, har det hänt något?, tror inte det? Finns det inga bostäder eller entreprenörer så händer det säkert ingenting?

Livsmedelsaffären och bensinmacken är stängd, öppnar de igen ? Inget besked sedan stängning i augusti 2017. Tendensen är också att de fastigheter som säljs köps av personer som tillbringar en kortare tid i regionen under sommaren, i och för sig så köper dessa fastighetsägare mer tjänster och service, men spelar det någon roll om hantverkarna har flyttat?

En tendens vi också ser är att båtlivet med antal övernattningar i båtar etc har minskat, dagsturer i skärgården med snabbare båtar ökar. Fisktillgången har minskat markant, med största sannolikhet med orsak att skarv och sälbeståndet har blivit mycket stort. Sjöfågel, ejderbeståndet har minskat, antalet örnar har ökat.

Reflektioner från Orrön, Nämdö.

November 2017.

Calle