Under de senaste dagarna har både Tallink och Wasaline offentliggjort rekordvolymer. Nu meddelar även Viking Line om rekordsiffror för 2017.

Antalet passagerare som reste med Viking Line under 2017 var 6,9 miljoner eller närmare 6 procent fler än året innan. Siffran uppges vara den högsta någonsin i Viking Lines historia. Även vad gäller antalet personbilar blev det alla tiders rekord med 762.300, en ökning med 12 procent.

Den största ökningen i passagerartrafiken var på linjen Helsingfors–Tallinn där kapaciteten förstärktes från april till oktober. Här ökade antalet passagerare med 15,7 procent till 2,3 miljoner. På linjen Åbo–Åland–Stockholm ökade passagerarvolymen marginellt och närmade sig 1,9 miljoner. På rutten Helsingfors–Mariehamn–Stockholm reste drygt en miljon passagerare, vilket innebär en ökningen på 4 procent.

Foto: Per-Henrik Sjöström

Läs hela notisen

Källa: Sjofartstidningen.se