Denna notis skrivs under helgens SRF-möte och kommer att uppdateras löpande under och mellan olika aktiviteter.

Fredag 4 oktober 12.00

Detta möte med SRFs representantskap har ett lite eljest upplägg för denna gång reser representantskapet på studieresa med Viking Line till Åland för ett besök på den Åländska ön Kökar. Resan till Kökar sker under fredagen och under lördagen ägnas åt besöket på Kökar. Under söndag förmiddag hålls det formella representanskapsmötet innan hemresan.

Representantskapet samlat för möte på Viking Grace.

Ca 45 deltagare från hela landet samlades tidigt fredag morgon i Viking Lines terminal vid Stadsgårdskajen för incheckning. Arbetet Inleddes redan under fredag fm ombord på Viking Grace. Efter en inledande introduktion med en kortare presentation av Åland och Kökar och hur vi kommer att resa till Kökar. Väl framme i Mariehamn åker vi buss till nästa färjeläge där vi fortsätter med en mindre färja i ca 2½ tim båtfärd i Ålands skärgård till Kökar. Därefter följde en kort presentation av deltagarna från de olika medlemsföreningarna.

De första egentliga punkten i programmet var en diskussion om arbetsgrupperna och hur de ska arbeta. En viktig aspekt som kom fram var att det vore bra om arbetet kunde spridas över året så att allt inte sker och redovisas sista kvartalet under året. Det är också viktigt att i arbetsgrupperna diskutera sin budget och vad man tror sig kunna hinna med (mäkta med) att göra med ideellt arbete. Det finns även i budgeten en liten post för att stödja våra medlemsföreningar i angelägna projekt. Därefter var det avsatt tid för arbetsgrupperna fram till lunch kl 11.

Efter lunch fortsätter arbetsgrupperna med sitt arbete fram till ankomsten till Mariehamn kl 14. Deltagarna fortsätter sen med buss till Långnäs där färden fortsätter med färjan ”Skiftet” kl 16. Under den 2½ tim långa båtresan får arbetsgrupperna mer tid för sitt arbete. Vid framkomsten till Brudhäll på Kökar blir det incheckning och middag som väntar.

Fredag 4 oktober kl 17.00 (finsk tid)

Färjan ”Skiftet” och deltagare I SRF-mötet.

Efter en kortare busstur mellan Mariehamn och Långnäs väntade en ny färja för en tur till Kökar. Det var en mindre bilfärja för ett 20-tal bilar och passagerarutrymme med cafeteria. Båtturen till Kökar tar ca 2½ timme med stopp vid Överö, Sottunga och Husö innan ankomst till Kökar.

Ombord på färjan blev diskussionerna i arbetsgrupperna intensiva. Ljudnivån i cafeterian var nog avsevärt högre än normalt en fredag em. Nästan alla deltagare i representantskapet är delaktiga i någon arbetsgrupp. De som inte är engagerad i någon grupp kunde välja att vara med som observatör i någon av de grupper som var med på resan.

Arbetsgrupper ombord på ”Skiftet”.

De arbetsgrupper som finns i SRF är Bo-gruppen som arbetar med frågor kring bostäder i skärgården, bredbandsgruppen som sammanställer förhållandena i olika skärgårdsområden och försöker ta fram kriterier för fungerande bredband i skärgården. Färjegruppen arbetar med de fysiska kommunikationerna med färjor mm. Blåljusgruppen undersöker olika förhållanden för sjukvård, räddningstjänst mm i våra skärgårdsområden och sammanställer goda exempel som kan spridas till andra områden. En annan grupp är Skärgårdens unga som arbetar med hur man kan locka unga att stanna kvar eller att flytta ut i skärgårdarna. Miljö och energigruppen arbetar med förslag till lämpliga system för energi, vatten och avlopp på skärgårdsöar.

Fredag 4 oktober kl 22 (finsk tid)

Hotell Brudhäll. Foto: kökar.ax

Vid ankomsten till hotell Brudhäll väntade incheckning. Deltagarna fick bo tillsammans i 2-bäddsrum. Efter incheckningen fanns tid för en kort stunds vila innan middagen serverades. Huvudrätten var varm varmrökt lax med

potatisgratäng. Samtalen vid matbordet var intensiva.

Efter maten tyckte nog de flesta att det var skönt att dra sig tillbaka för välbehövlig nattsömn. Morgondagen innehåller ett späckat program med olika besök på Kökar och beskrivning av Kökar kommun.

Lördag 5 oktober kl 14 (finsk tid)

Kökars kyrka

Efter frukost samlade alla deltagare i bussen för en rundtur på Kökar. Kommunstyrelsens ordförande Siv Relander var med som guide i bussen och berättade om sevärdheter längs vägen. Rundturen inleddes med ett besök på Hamnö. Här mötte församlingens kantor upp som guide och visade och berättade om kyrkans historia kyrkan och spelade även lite orgelmusik.

Inne i kyrkan

Efter besöket i kyrkan visade han även lämningarna efter de munkar av franciskanerorden som kom till Kökar slutet av 1300-talet. De anlade ett kloster, som var verksamt fram till Gustav Vasa gjorde Sverige protestantiskt. I det gamla franciskanerkapellet fanns en lite utställning om de arkeologiska utgrävningar som gjort på klosterplatsen. Vidare visade även lämningar efter Svenska flottans hamnanläggning från 1700-talet, men reparationsvarv och fartygsdocka. I viken nedanför kyrkan som idag ligger långt upp på land p g a landhöjningen, fanns plats och djup för ett 70-tal fartyg.

Efter besöket på Hamnö väntade ett stopp vid Kökars Hembygdsmuseum med olika inriktningar. Här delades deltagarna upp i tre grupper för att med tre guider titta på de olika inriktningarna. Först hembygdsmuseet i gamla skolan med många gamla bruksföremål men också en stor samling med gamla foton från vardagslivet på Kökar med fiske, jakt, båtar, sorg och glädje.

Båtmuseet

I stockstugan, som är en renovering av ett gammalt torp med genuin inredning får gammal tid. Till sist en del med lokaler där man samlat gamla bruksbåtar, traktorer och båtmotorer, samt bruksföremål från fiske, jordbruk mm.

Lördag 5 oktober kl 16 (finsk tid)

Kommunstyrelsens ordförande Siv Relander berättar om EU-projekt

Till fm fikat, efter bussturen med studiebesöken, berättade kommunstyrelsens ordförande om Kökar och Kökars kommun. Kommunen har ca 240 invånare, fördelade på ca 130 hushåll. Man har all den normala komunala service som ett hållbart samhälle behöver utan att därför ha en extremt hög skattesats.

Mål för projektet om hållbar utveckling

På Kökar driver man även 6 EU-projekt med olika syften. Ett projekt är ett samarbete mellan Finland (fastlandet), Kökar, Sverige och Norge för att skapa en pilgrimsled till minne av St Olaf. På Kökar kallas det St Olafs Waterway då leden går till sjöss. Vidare har man två projekt om hållbar utveckling av samhället på
Kökar. Tre andra projekt drivs av företag på ön.

 Lördag 5 oktober kl 19 (finsk tid)

Kökars nya butik från utsidan

Efter lunch på Brudhäll fanns tid för två olika aktiviteter dels en samtalsgrupp med fiskare från Kökar, dels ett besök i Kökars helt nya butik.

Den gamla butiken stängde i januari 2018 med en veckas varsel och skapade bestörtning på ön. Man tog sig dock i kragen och bildade inom en vecka en arbetsgrupp vars uppgift var att undersöka hur en ny butik skulle kunna ordnas. Man insåg snabbt att den gamla butiken inte var lämplig utan att det behövdes en ny lokal.

En minibutik med brett sortiment

Inom en månad fanns arrenderad mark och ritningar för ett nybygge och i mars sattes spaden i marken och i juni 2018 var affärsbyggnaden klart. En familj som ville driva butiken var då funnen. De kunde då hyra lokalen och öppna butiken.

Efter fiskesamtal och shoppingbesök i Kökars nya fina lanthandel väntade dagens avslutande arbetspass. Vinön berättade om sin enkät om vatten och avlopp. Samliga fastighetsägare hade fått en enkät med frågor om vatten och avlopp. Sommarens väder med torka har accentuerat problemen med vatten på många ställen i våra skärgårdar. Enkäten visade att det var kostnader som främst styrde majoriteten av Vinöbornas önskemål om val av vatten- och avloppslösning. Inte miljö som man kanske hade en förhoppning om.

På Ven har man drivit ett energiprojekt med solenergi. Här var problemet osäkerhet. Ingen lokal företrädare vågade satsa, trots att SRF lovade stå för kostnaden. Efter ett privat åtagande genomfördes projektet med lyckat resultat. Slutsatsen av projektet blir förhoppningsvis att man nu på Ven kommer att våga lite mer.

Inom SIKO har man startat ett projekt med Skärgårdsmentor. Det är en person som ska besöka kärnöarna och hjälpa till med att rekrytera nya UNGA inflyttare till skärgården eller stimulera redan inflyttade att engagera sig i arbetet att stärka livet i skärgården.

Lördag 5 oktober kl 23 (finsk tid)

Middag på Brudhäll

Lördagen avslutas med gemensam middag på Brudhäll med förrätt varmrätt och efterrätt. Lite tankenötter hade Ulf ordnat som sysselsättning mellan maträtterna. Det var en trevlig avslutning på en späckad dag med mycket upplevelser och sevärdheter. Kvällen avslutades sen med gemensam samvaro i olika hörn och rum. Det fanns mycket att diskutera om dagens upplevelser mm.

Söndag 6 oktober kl 12 (finsk tid)

Söndagen inleddes med att de olika medlemsföreningarna och arbetsgrupperna kort rapporterade om sin verksamhet. Varje förening och arbetsgrupp fick sammanfatta sig till tre viktiga punkter. Rapporterna kommer att finnas i protokollet från mötet och presenteras på SRFs webplats.

Därefter följde det formella representantskapsmötet där beslut togs om budget och verksamhetsplan. Beslöt också att SRFs årsmöte ska hållas den 16-17 mars 2019. Plats för mötet beslutas senare. Höstens representantskapsmöte kommer att hållas tillsammans med ESINs höstmöte som kommer att vara på Ven. Tidpunkten är ännu inte fastställd med brukar vara i september. Besked om detta kommer senare.

Casper berättar om bageriet

Efter detta var det åter dags att sätta sig i bussen för studiebesök. Först besöktes Kökars bageri där Casper berättade om hur bageriet tillkommit och hur verksamheten drivs i dag. I bageriet bakar Casper och hand fru och en deltidsanställd Åländskt svartbröd och sitt eget knäckebröd. Svartbrödet gräddad först och doppas sen i sirapsvatten och åker tillbaka in i ugnen vid 100 greder i en timme. Det ger brödet sin speciella karaktär och extra lång hållbarhet. Man har nyligen installerat nya pelletseldade bakugnar där överskottsvärmen från ugnarna används för uppvärmning av byggnaden. Förutoom bageri har man café och bistro med barservering.

Camilla berättar om Aplagårdens äppelodlingar

Nästa ställe för besök var Aplagården, som har gårdsbutik och café där man säljer olika mustdrycker tillverkade av äpplen från grådens odlingar. Man har även andra produkter från den egna äppelodlingen, bl a äppelsylt. Tyvärr har deras odling drabbats av en sjukdom som på sikt kommer att ta död på alla träd.

Vid besöket ingick även provsmakning av några av deras mustprodukter, bl a Munckens cider, must smaksatt med lingon samt deras ljusa glögg. Vid besöket serverades även förmiddagsfika med kaffe/te och Åländsk pannkaka med äppelsylt och vispad grädde.

Efter alla studiebesök är det nu dags att återvända till Sverige. Denna gång går färden från Kökar med färjan Gudingen till Långnäs på fasta Åland. Med bussen far vi vidare till Marieham och färjan Rosella. Med den färjan far vi vidare till Kapellskär. Avslutningsmiddag kommer att serveras ombord på Rosella. Väl framme i Kapellskär kommer bussen att ta oss tillbaka till Stockholm någon går sent i kväll. Med detta avslutas denna notis om helgens SRF-möte på Kökar.

 Text och foto: Olle Nygren