SRFs ordförande Sune Fogelström öppnar representantskapsmötet. Foto: O Nygren

I helgen har SRF representantskapsmöte på Möja. Ett 40-tal deltagare från hela Sveriges kuster, representerande olika skärgårdsföreningar, samlades under lördagen i Möjahallen tillsammans med politiker, företagare och andra intresserade, för att nu under förmiddagen lyssna till några politikers syn på skärgårdspolitiken under de kommande åren. Under eftermiddagen kommer flera företagare att berätta om förutsättningar för företagande i skärgården. Under slutet av eftermiddagen kommer SRFs representantskap i grupparbete diskutera SRFs ståndpunkt i många av dessa frågor.

 

 

Mingel under förmiddagens kaffepaus. Foto: O Nygren

SRFs ordförande Sune Fogelström diskuterar med Åsa Westlund (s). Foto: O Nygren

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c) berättar om sin syn på skärgårdspolitik. Foto: O Nygren

Harry Bouveng berättar om sin syn på bl a bredband i skärgården och skatteregler för bränsle. Foto: O Nygren