Årets årsmöte skulle hållas på Hasselö utanför Västervik, men på grund av vinterns isförhållanden så fick mötet flyttas till Västervik Resort på fastlandet, men med havsutsikt. Ordförande Sune Fogelström inledde årsmötet med en presentation av programmet för mötesdagarna.

Kommunstyrelsens ordförande Tomas Kronståhl och landsbygdsutvecklare Lotti Jilsmo berättade om Västerviks kommuns arbete för en levande skärgård. Foto: Olle Nygren

Efter kaffepausen fortsatte mötet med en presentation av Västerviks Kommun med besökare från Kommunen, bl a kommunstyrelsens ordförande Tomas Kronståhl och landsbygdsutvecklare Lotti Jilsmo. Västerviks kommun arbetar aktivt för en levande skärgåd. Man vill bl a satsa på en kommunalt stödd verksamhet med passagerarbåtar som upprätthåller kollektivtrafik mellan öarna i skärgården. Man samarbetar i Skärgårdsrådet även med Östergötland och Oskarshamn med ett gemensamt utvecklingsprogram. Man har regelbundna möten för erfarenhetsutbyte. Det viktiga är att man ska ha samma förutsättningar att bo i hela skärgårdsområdet med en likvärdig hantering. Det arbetar man politiskt för. Ett viktigt arbete är att utveckla besöksnäringen i skärgården och att effektivt marknadsföra skärgården så att de som bor i inlandet inser vad fint som finns på nära håll. Det finns 20 öar i Västerviks skärgård som är bebodda med relativt få personer på varje ö. Det är en utmaning att ge alla dessa rimlig samhällsservice. Besöksnäringen kan dock ge många av dessa en utkomst, åtminstone sommartid. Det är även ett intresse att flytta ut i skärgården.

Spårö båk. Foto från Wikipedia

Man har också räddat Spårö båk, ett av Västerviks mest kända sevärdheter. Den byggdes 1776–1777 och står på toppen av det 34 meter höga Spåröberget. Båken är 25 meter hög och har 2 meter tjocka murar i botten. Genom luckor i takets östra sida stack man vid nattetid och otjänligt väder ut järnkorgar med brinnande tjärved. På detta sätt användes Spårö båk fram till 1884. År 1925 slog blixten ner i båken och antände spåntaket, som därefter byttes mot ett plåttak. Idag är Spårö ett populärt utflyktsmål. Spårö båk är sedan 1929 ett statligt byggnadsminne. Västerviks har tagit över båken från Sjöfartsverket och den är nu reparerad och ommålad.

Strandskyddet är ett problem. Kommunen har ca 180 mil kust och man anser inte att det är så tätt bebyggt idag att inte mer strandnära bebyggelse kan ske. I många områden har kommunen satsat på rastställen i skärgården med utomhusdass med fräsch standrad. I skärgården satsar på på flytande dass med tank under dasset som kan tömmas direkt från båt. Man tittar även på återvinningsstationer som flyter med insamling av olika fraktioner och som kan tömmas från båt.

Västerviks kommun har även åtta servicepunkter med handelsbod på landet på fastlandet. Man ska även föröska göra detta ute på några skärgårdsöar. Kommunen köper tjänster från den lokala butiken för att stödja den. Det gäller bl a turistinformation, sökdator, utskriftsmöjlighet, café och några årliga event. Hasselö handelsbod kommer i sommar att vara en kommunal servicepunkt.

Man har ett gemensamt utvecklingsdokument där man sammanfattat alla åtgärder som kan vidtas i en matris som visar vilka aktörer som behöver medverka vid respektive åtgärd. I matrisen framgår att Kommunerna i stort sett måste vara med i alla åtgärder. När det gäller kommunöverskridande åtgärder måste även Regionen, Länsstyrelse och staten vara med. I många åtgärder måste även lokala aktörer, privatpersoner och ideella krafter.

Text: Olle Nygren