Fiskbestånden längs den danska kusten har nästan försvunnit helt de senaste åren. Nu visar en ny studie att skarvar, som tidigare sökt föda vid kusten, istället börjat söka sig till vattendragen inåt land med förödande konsekvenser.

I samband med kalla vintrar och brist på kustnära bytesfisk har skarvar de senaste åren börjat vandra upp i danska vattendrag i jakt på mat. Skarvarnas förändrade beteende sammanfaller med en massiv nedgång av främst harr och öring i de danska bäckarna och åarna. I en undersökt å rapporteras att 30 procent av alla öringar och 72 procent av alla harrar blev uppätna av skarvar.

— Det är inga drastiska siffror alls. Vi har gjort andra undersökningar där 100 procent av all fisk ätits upp, säger Niels Jepsen forskare vid Institutionen för akvatiska resurser vid Danmarks tekniska universitet.

I sin undersökning valde forskarna medvetet en å där väldigt få skarvar höll till. Lokala ortsbor som forskarna pratade med trodde själva inte att skarvarna hade någon påverkan på fisken i ån. Inga skarvkolonier fanns heller i området. Ändå visade undersökningen att ett fåtal skarvar som sökte sig till området hade stor påverkan på fiskbestånden.

— Födosökandet i åarna är ett vinterfenomen, det är inte optimalt för fåglarna. Om de hittar mat vid kusten föredrar de det. Problemet är att fiskbestånden kollapsat längs kusten. Vi har nu till och med sälar som simmar upp i vattendragen på jakt efter mat. Det är en fullständig katastrof för ekosystemet.

Källa: Tidningen Skärgården, läs hela artikeln här

Bild: Länsstyrelsen C- län, foto: Sebastian Olofsson