I Skärgårdarnas riksförbund (SRF) finns en arbetsgrupp som jobbar mycket med frågor kring miljö och energiförsörjning. Man har bland annat intresserat sig för småskaliga system som kan passa för öar. Nedanstående artikel beskriver hur energiföretaget eon i samarbete med lokala krafter driver ett försöksprojekt där en by i Skåne kopplats bort från det stora elnätet för att undersöka om det räcker med ”egenproducerad” el. Kanske skulle passa för ett ö-baserat experiment någonstans?

Här kan du läsa mer från miljö- och energigruppen i SRF

I den lilla skånska byn Simris har Sveriges första lokala energisystem skapats med hållbar energi från vind och sol. Under de kommande tre åren kommer de boende att få se hur det fungerar att vara helt självförsörjande när det kommer till energi. Vi besökte byn för att ta del av de boendes tankar.

Källor: ATL, eon

 

Läs hela artikeln här

Se i realtid hur byns elförsörjning fungerar här