Electromobility for Shipping arbetar för en klimatsmart sjöfartssektor och förväntas ha stor potential för svensk export av miljövänlig teknik.

Föreningen Svensk Sjöfart, ABB Sverige AB, ABB Marine Oy, Stena Rederi AB, och forskningsinstitutet RISE har beslutat om samarbete för ökad elektrifiering av sjöfarten. Organisationerna ska gemensamt bidra till klimatsmart sjöfart, internationell konkurrenskraft och ökade exportmöjlighet för grön teknik.

Unik chans

Samarbetet går under namnet Electromobility for Shipping och lanserades i Stockholm på onsdagen.(21/3, red:s kommentar)

– Genom att samarbeta och använda all den kunskap som Sverige besitter har vi en unik chans att fortsätta vara världsledande inom klimatsmart sjöfart. Innovativa lösningar krävs för att stärka svensk konkurrenskraft samtidigt som hållbara transporter främjas. Det är därför mycket glädjande att vi idag tillsammans tar stora kliv framåt i rätt riktning genom att teckna ett unikt samarbetsavtal för elektromobilitet inom sjöfarten, säger Pia Berglund, vice vd, Svensk Sjöfart.

Utvecklat utbyte

– Det händer mycket inom batteridrift på fartyg och det behövs forskning och utveckling för att hitta de bästa lösningarna som fungerar till sjöss. Det svenska fordonsklustret finns i Göteborg och vi tror på ett utvecklat utbyte mellan fordonsindustrin och sjöfarten som kan gagna oss båda. Här har vi en möjlighet att få en tydlig koppling mellan forskarvärlden och sjöfarten, säger Dan Sten Olsson, Stena.

Källa: sjöfartstidningen

Läs hela artikeln här