Så här års är det trångt i Öregrunds marina. Men utbyggnadsplaner finns – och man vill locka till sig flera båtar med 32 nya båtplatser och bättre service till båtfolket.

Det blåser lite snålt i Öregrunds hamn emellanåt, i alla fall när nordvästan drar in från Öregrundsgrepen. Men nu ska hamnen få bättre service och fler båtplatser i skydd av stenpiren. Allt för att göra Öregrund gästvänligare och säkrare för båtturisterna.

– Vi har överbelagt hela juli, säger hamnkapten Anders Johnsson.

Ambitionen är även att hamnen ska bli miljöklassad och få så kallad Blå flagg.

Källa: SVT Uppsala, se och hör mer här

Vinjettbild: Öregrund är populärt, inte minst bland fritidsbåtsturister.Bild: Östhammars kommun

Bryggan kommenterar: Med hänvisning till ett annat av dagens inlägg angående problem med fritidsbåtar, bryggor och grunda skyddade vikar, så borde utbyggnad och nyttjande av redan exploaterade hamnlägen vara bättre. Stora satsningar pågår med upprustning av gästhamnar på ostkusten, både ute i skärgården och på fastland. Flera projekt med olika former av EU-stöd.