Vi har tidigare skrivit om det seminarium som  Nordiska Skärgårdssamarbetet ordnade i Stockholm den 19/10.

I seminariet deltog över 30 personer och med en bred presentation från olika intressegrupper. Dessutom har  60 personer inloggat live stream under dagen. Flera konkreta frågor diskuterades livligt och snart presenteras de tema och de åtgärder som man önskar en förändring på eller har utvecklingsförslag för. Även Skärgårdsbryggans redaktör var på plats (Camilla Strandman). Ett viktigt resultat av seminariet var att det ska tas fram en jämförelse mellan att driva ett ”vanligt” skärgårdsjordbruk i Stockholms skärgård och ett i finska skärgården. Jämförelsen ska omfatta dels EU-stödsregler, utfall av dessa och dels andra förhållanden som påverkar lönsamhet och möjligheter till framgångsrikt företagande. Arbete med detta pågår i bland annat Skärgårdarnas Riksförbunds grupp för Skärgårdsbönder och på länsstyrelsen i Stockholms län.

På väg till skärgårdsbetet. Foto: Camilla Strandman

På Skärgårdssamarbetets hemsida finns nu upplagt mycket intressant material från seminariet, både presentationer och rörliga bilder. Se länken!

Läs här och se film!