Fler vill handla svenska råvaror från Reko-ringar, nu ska Jordbruksverket underlätta det.

Reko-ringar är en avtalsmodell för handel mellan konsument och småskaliga svenska producenter. Handeln sköts inom slutna Facebookgrupper och utlämningen av varor sker under en timma på en avtalad plats.

Läs mer: ”Direkthandel mellan producent och konsument”

Torghandel är också ett bra försäljningssätt för småskaliga producenter, Rådhustorget, Östhammar
Foto: Camilla Strandman

De första Reko-ringarna kom till Sverige hösten 2016. Intresset har visat sig vara stort från både producenter och konsumenter, vilket även syns på det snabbt växande antalet Reko-ringar som i dag uppgår till 50 stycken. Därför har Jordbruksverket upphandlat en stödfunktion under två år, som ska underlätta etableringen av Reko-ringar i hela landet, de kallar den för Reko-bas.

Läs mer: ”Hallå där Karin Lorin, en av personerna bakom Reko i Linköping”

Att det nya sättet att handla direkt av producenter blivit populärt är inte så konstigt då det dels ger konsument och producent en möjlighet att mötas. Men för producenterna innebär det även en kostnadsfri marknadsföring och effektiv försäljningskanal då alla varor är beställda och betalade innan mötet för utlämning sker.

Källa: Jordbruksaktuellt

Bryggan kommenterar: För småskaliga livsmedelsproducenter är direktförsäljning ett bra sätt att få ut mer av priset konsumenten betalar eftersom inga mellanhänder är inblandade. Skärgårdsbönder har under vinterhalvåret kanske färre besökare ute på öarna, och behöver hitta avsättning för produkter på annat sätt. Vanliga marknader finns förstås, men då är det ibland svårt att veta hur mycket och vad man ska ta med in till marknaden. REKO- ringen har en stor fördel i att affärerna är uppgjorda i förväg så att producenten inte står med svårplacerade rester efter försäljningen. Och för kunden (och miljön!) att man inte behöver åka runt på många ställen för att handla olika varor. Dessutom får man direktkontakt med producenten och kan förhöra sig om allt som har med varornas framställning att göra.