Ö-bladet är en månadstidning från Vinöns kultur- och hembygdsförening. VKHF har till uppgift att verka för en levande ö, samt för de boendes intressen i bred bemärkelse idag och för kommande generationer. I detta nummer har därför månadens redaktör efterfrågat den yngre generationens önskemål kring en Vision över Vinöns framtid. Ett tiotal personer hörsammade frågan och bidrar här med sina tankar och önskemål.

I Sune Mohlins berättarserie om Vinön kommer här första delen om fisket i Hjälmaren, där han noga beskriver hur nätfisket går till, speciellt på vinter. Många special-ord har han med. Hur många vet vad en bill och råtjuga är?

Ö-bladet november 2017