Månadens ö-blad är en riktig äppeltidning med flera äppelrecept och text om äpplets historia och äpplet i kulturen med mera. Vidare kan man läsa om en förstudie om Solcellspark. Byggstart för utbyggnad av fiber på ön planeras till våren 2019.

Ö-bladet oktober 2018