I detta nummer blickar månadens redaktör tillbaka på sommaren och presenterar några sommarminnen. Samtidigt bjuds det in till höstfest och flaggas för julmarknad. Stadsnät informerar att de kommer ut för att sätta ut var grävning ska ske, andra fiberomgången på ön närmar sig. Slutligen finns det med en rapport från SRF:s höstresa till Åland.

Ö-bladet november 2018