Framsidan av Ö-bladets marsnummer visar den årliga räddningsövningen på isen, medlemmar från Sjöräddningssällskapet i samarbete med brandvärnet på Vinön. Övrigt i denna tidning är bland annat rapporter från olika möten, kallelser till årsmöten, presentation av en fin sagobok och vi välkomnar en ny liten vinöbo.

Ö-bladet mars 2019