Här kommer åter igen ett välmatat nummer från Vinön med mycket att läsa.

Fiskare på Vinön under första vårfisket 2019.
Foto: Birgitta Åberg Andersson

Tillökning på ön, studieresa och SRF:s årsstämma i Söderhamn

Artiklar om familjer på ön, vi välkomnar en ny liten Vinötjej som kom till världen i början av april. En artikel om en studieresa till Polen om småskaligt fiske och mathantverk, en annan om SRF:s årsstämma i Söderhamn.

Fiber och el

Det grävs på ön i vår, för både fiber och el.

Konserter mm på Vinön i sommar

Många kända artister kommer till Vinön sommaren 2019. Värdshuset presenterar sina konserter och sommaren avslutas med en Hjälmarefestival på scenen vid skolan, arrangerad av Hembygdsföreningen. Läs mer i tidningen!

Som vanligt innehåller bladet i övrigt lite av varje.

Hela Ö-bladet maj 2019 här!

Vinjettbilden: Förstasidan av Ö-bladets majnummer.