I februaribladet rapporterar som vanligt Vinöns kultur- och hembygdsförening vad som är aktuellt inom föreningens olika arbetsgrupper. Det bjuds in till lunchservering i skolan varannan torsdag och vi får veta att det nu är dags för nedrustningen av telenätet. Under våren kommer kopparnätet på ön raseras.

Ö-bladet februari 2019