En skoldag på Vinöns skola samlade åtta av öns elva skolbarn. När det blåste kraftigt och isen packade ihop sig, fick färjan problem och trafiken ställdes in. Ingen pendlare kom i väg denna dag. Då är det bra att ha ett skolhus som kan användas. Läraren Christina och barnen poserade så klart på skoltrappan.

Som vanligt innehåller bladet i övrigt lite av varje, bland annat en rapport från Hjälmarens fiskare. Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund Hjälmaren har haft sitt årsmöte.

Ö-bladet april 2019