I årets sista nummer av Ö-bladet sammanfattas året lite utifrån arbetsgrupperna i Vinöns kultur- och hembygdsförening.Det blir Julmarknad på andra advent. Då finns också en nytryckt bok om husen på ön, en bok som studiecirkeln ”Vinön förr” har arbetat med under många år. Sune Mohlin fortsätter att berätta om fisket i Hjälmaren, där han denna gång beskriver hur fisket med not och ryssja går till.  Och så är det förstås lite julhälsningar.

o-bladet_december_2017