I detta nummer av Ö-bladet kan man läsa om bävern, ett djur som breder ut sig på öarna i Hjälmaren. Framsidan visar på bävrarnas framfart på Stenören på norra Vinön.

Inbjudan till påskfest och mjölksyrningskurs finns också med i detta nummer liksom kallelser till olika årsmöten.

Ö-bladet mars 2018