I Ö-bladet annonseras det om sommarens sista konserter på Värdshuset, om lyskväll sista lördagen i månaden med återträff för utomhuspedagoger som har gått kurs på ön.

När Vinön fick färjetrafik berättar Sune om i serien ”Händelser på Vinön förr och nu” – fortsättning följer i nästa nummer. Vinöns kultur- och hembygdsförening gör ett upprop för att engagera sommarboende på ön ”Vill du vara med att utveckla Vinön?” Anmälan för att vara med på den nya bredbandssatsningen på ön ska göras senast den 31 augusti till Stadsnät.

Ö-bladet augusti 2017