Januarinumret var snabbt utdelat på ön, redan till nyår låg det i postlådorna. Framsidesbilden är från den 30 december, öppen sjö och än så länge ligger räddningsbåten kvar i hamnen. Mötet om VA-lösningar på Vinön rapporteras det om i detta nummer och Julmarknaden var välbesökt. Speciellt intressant var den nya boken om husen på Vinön, en bok som alla vill ha. Sune Mohlin avslutar i detta nummer sina berättelser om fisket i Hjälmaren, där han denna gång berättar om lakfisket och om yrkesfiskarena i sjön.

Ö-bladet januari 2018