Skärgårdarnas Riksförbund, föreningen som samlar kust- och skärgårdsföreningar från hela landet, driver inte bara sajten Skärgårdsbryggan. Vi ger också ut en mycket läsvärd medlemstidning ”Vi skärgårdsbor”, som utkommer fyra gånger per år. Just i dagarna har nummer 2/ 2018 landat i brevlådorna och det är ett Valnummer som presenterar SRF:s visioner för hur skärgårdspolitiken bör utvecklas. 

Vi tar alltså ett lite omvänt grepp och presenterar vad skärgårdsborna vill, istället för att som vanligt i valtider fråga vad de politiska partierna har för skärgårdspolitik.

Den övergripande visionen är att fler ska bo i kust och skärgård. Utifrån det formuleras sedan mål och åtgärdsförslag inom en mångd områden. Nu blir du väl nyfiken och vill förstås ta del av alla dessa kloka tankar…  och det bästa sättet är att bli medlem i Skärgårdarnas Riksförbund! Det går också fint att vara personmedlem, kostar 150 kr/år, annars är det de olika lokala föreningarna landet runt som är medlemmar i SRF. Du hittar mer info och kontaktuppgifter till såväl medlemsföreningar som styrelse  på hemsidan HÄR

På hemsidan finns även tidigare nummer av tidningen att läsa och även nr 2 kommer så småningom att läggas upp där.

Omslagsbild Vi skärgårdsbor 2/2018: Möja, foto: Eva Widlund

Innehåll Vi skärgårdsbor 2/2018