En 640 meter lång gasledning leder restgas från SSAB:s masugn i Luleå till Swerea-institutet. Nu byggs en pilotanläggning för att omvandla gasen till fartygsbränsle.

Vid tillverkning av stål bildas så kallad masugnsgas som innehåller kolmonoxid, koldioxid, vätgas och kvävgas. Sedan några månader tillbaka leds en del av gasen från SSAB:s masugn i Luleå till Swerea Mefos.

– En normalstor masugn producerar mellan 200 000 och 300 000 kubikmeter gas i timmen. Här hanterar vi 800 kubikmeter i timmen, så vi tar en ganska liten ström, berättar Magnus Lundqvist, projektledare på Swerea Mefos.

Forskningsinstitutet deltar i två internationella projekt som ska visa att det går att omvandla masugnsgas till metanol för att driva fartyg.

Det första projektet, Stepwise, har varit igång sedan 2015 och syftar till att reformera masugnsgasen till vätgas och avskilja koldioxiden. Det andra projektet, Fresme, ska stå för nästa del i processen, där vätgas och koldioxid konverteras till metanol.

Båda projekten finansieras av EU och omfattar totalt 250 miljoner kronor.

– Nästan hälften av budgeten hamnar hos Swerea Mefos eftersom det är vid vår anläggning i Luleå som tekniken ska demonstreras, berättar Magnus Lundqvist.

Tekniken att omvandla vätgas och koldioxid till metanol har redan utvecklats av det isländska företaget Carbon Recycling Interational. Men pilotanläggningen i Luleå blir den första som använder tekniken på restgas från stålindustrin

Källa: Ny teknik

Läs mer om projektet på Ny Tekniks websida