Idag (20/9 reds kom.)inleds löjfisket här i Norrbotten och årets eftertraktade löjrom börjar produceras. De senaste tio åren har det varit bra tillgång på siklöja berättar fiskare vi pratat med.

Tomas Innala är yrkesfiskare från Luleå och han tror att det blir ett bra år även i år. På premiärdagen fiskar han på Storöfjärden utanför Kalix. Han ser positivt på årets löjfiske.

– Vi har haft en förvånansvärt bra utveckling i löjfisket de senaste tio åren, säger Tomas Innala.

Innala berättar att sedan de började med samförvaltningen med Fiskeriverket har det gett en lång bra period, som han inte sett någonsin tidigare.

Siklöjetrålare. Foto: Yvette Heimbrand, SLU

Provfisket visade också att nya löjor har fötts och prognosen ser bra ut. Men att det ser ut och bli ett bra år betyder inte att romen blir billigare.

– Jag tror priset kommer ligga på samma som förra året. Runt 1 000-1 200 kronor per kilo, säger Tomas Innala.

Siklöjan fiskas i relativt grunda vatten, under leken som infaller mellan den 20 september-31 oktober.

Fisket ska enligt reglerna från Fiskeriverket börja tidigast kl 06 på morgonen och avslutas före kl 18 på kvällen.

Källa: SR Norrbotten

Läs mer här

Läs mer om siklöja här på HaV:s hemsida