Sälen tar för sig ur näten och dessutom sönder redskapen. Foto: Rune Wikström, Möja

Det kustnära fisket drabbas när populationen av sälar blir fler. Det visar en ny rapport från bland annat Stockholms universitet. Men nu har forskarna kommit fram till att man kan skjuta av ytterligare en del av sälbeståndet, även om åsikterna går isär.

Sälbeståndet har länge varit en het fråga, men i en ny rapport har tolv forskare från bland annat Stockholms universitet undersökt hur mycket djur verkligen äter till havs och de i särklass viktigaste fiskätande däggdjuren visar sig vara sälarna.

Under 80-talet var sälen nästan utrotningshotad, men tack vare en friskare Östersjö är sälbeståndet nu på en hög nivå och fortsätter att öka.

Rimligt att skjuta fler

– Om vi vill hålla sälbeståndet på den nivå vi har idag, då ska vi skjuta 3 000 gråsälar per år. Det är en väldigt hög nivå jämfört med vad vi har nu. Om vi vill minska beståndet, vilket jag inte tycker alls vore orimligt, då måste det skjutas ännu mera, säger professor emeritus Sture Hansson.

Idag får man årligen skjuta 560 gråsälar under skyddsjakt. Men med en dryg månad kvar är knappt hälften av kvoten fylld. Det är också ovanligt att man skjuter så många.

I takt med att beståndet ökar äter också sälen mer fisk och nu tycker professor emeritus Sture Hansson, att det rimligaste vore att minska bestånden ordentligt.

Källa: SVT

Se och läs mer här