I Svenska yle:s arkiv finns det många roliga filmer, och vad kan passa bättre nu när isarna börjar lägga sig, snön yr och vinden viner än att titta på denna pärla från 1967. Filmen är ungefär 30 minuter och vi får följa med på en resa genom isfyllda skärgårdar.

Menföresfartyget Aranda har bråda tider på vintern. Fartyget betjänar hela Åbolands skärgård och Åland.

Aranda var ett havsforskningsfartyg som användes vintertid i menförestrafik i Åbolands skärgård. Fartyget betjänade öboare, skolbarn, arbetare. 50 timmar genom is och mörker kan bli arbetspasset för kaptenen på Aranda.

Aranda för inte bara människor utan också livsmedel och framför allt mjölk mellan Åbo och skärgård.

I filmen följer vi med på en tur i skärgården. Kameran rör sig obehindrat mellan maskinrummet, bland passagerare och i hamnen bland lastarna i ett njutbart långsamt tempo.

Faktaruta om Aranda:

Aranda var ett forskningsfartyg som togs i bruk 1953. Fartyget var utrustat med mångsidig instrumentation för forskning av hav och havsbotten, och för fiskerinäringsforskning. Aranda utnyttjades vintertid i menförestrafik i Åbo skärgård, och under sommaren gjordes forskningsresor. Havsforskninginstitutet höll sig med fartyget ända till 1989.

Källa: Svenska yle, se filmen HÄR

Det finska forskningsfartyget Aranda, bild fr 1967. Yle:s arkiv