Lokalekonomidagarna, en arena och mötesplats för kunskap och nätverkande

Lokalekonomidagarna är Hela Sverige Ska Leva:s arena och mötesplats för kunskap och nätverkande kring hur lokala ekonomier kan stärkas i hela landet. Med goda exempel och forskning visar Lokalekonomidagarna hur hållbar, lokal utveckling kan organiseras och finansieras. Konferenserna syftar till att lösa problem genom att tillgängliggöra information och inspirera till handling. Lokalekonomidagarna har arrangerats sedan 2003 av ett stort antal organisationer.

Kommande webbinarier i maj och april:

För att delta i Lokalekonomidagarnas webinarier klickar på länkarna via den egna sajten HÄR!
Här finns även länkar till redan genomförda webbinarium att ta del av.
Lokalekonomidagarna har förstås en egen facebooksidan som hittas HÄR!

Tisdag 2 april kl. 15.00 – 16.00

  • Prestonmodellen – kommunen som motor för lokalekonomisk utveckling.

Tisdag 7 maj kl. 15.00 – 16.00

  • Service i samverkan – modeller för lokala servicelösningar.

Fysisk konferens i december 2019?

En fysisk konferens är dessutom preliminärt planerad till den 5-6 december 2019 i Järvsö, Ljusdals kommun.

Källa: Lokalekonomidagarna och Hela Sverige Ska Leva

Vinjettbilden: Prestonmodellen. Grafik: The Next System Project