Skärgårdarnas Riksförbund bildades 1982 och består nu av 14 lokala kust- och skärgårdsföreningar från Koster i väster till Luleå i norr samt i insjöarna Hjälmaren och Vättern. Dessutom ingår  SURF, Skärgårdens Ungas Riksförening. Många små lokala föreningar arbetar med sina intressen, med transporter, service och skolfrågor. Genom SRF kan befolkningen i skärgårdssamhällena göra sin röst hörd på riksnivå. Vi ägnar även EU och dess regionalpolitiska arbete speciellt intresse.

Glesbygdsskärgård, jordbruksskärgård, storstadsskärgård – mycket förenar men mycket skiljer sig också åt mellan de olika skärgårdarna. Ett bejakande av olikheter skapar nya lösningar och gör livet rikare. Skärgårdsbefolkningen tillhör framtidens Sverige med många olika kulturer och levnadssätt i storstad och glesbygd.

Skärgårdsbryggan kommer under några veckor att lyfta fram de olika föreningarna genom att de berättar om vad som är aktuellt just i deras olika verksamhetsområden. Den som vill ha kontakt med föreningarna hittar alla uppgifter på SRF:s hemsida:

Skärgårdarnas Riksförbund

Typiskt skärgårdsmotiv. Brygga, vallhundar och båt. Östanvik, Nämdö Foto: Camilla Strandman