En utställning som vill höja granens status

På Skogssällskapets hemsida kan man läsa följande text av Ulrika Lagerlöf: ”Granen är vårt vanligaste trädslag i Sverige, och den används i dag framförallt till konstruktionsvirke och massaved. I utställningen ”Från rot till barr”, som bland annat fått stöd av Skogssällskapet, vill hemslöjds­konsulent Magnus Eriksson höja statusen på granen genom att visa på nya, icke-stereotypa sätt att använda den.”

Källa: Skogssällskapet

Läs hela artikeln här!

Utställningen finns ännu att se på Ljungbergmuséet i Ljungby men avslutas den 19 februari. Därefter byggs utställningen om till en vandringsutställning som går på turné i sommar. Håll utkik via Skogssällskapets facebooksida hur sommarturnén ser ut.

Bryggans kommentar
Intressant för markägare som äger skog på våra öar – där vanlig avverkning inte längre är lönsam.

Omkullblåst gran, vid senaste stormen på Nämdö. Foto: Nilla Söderqvist