Lunch i Möjahallen. Foto: O Nygren

SRF höll representanskapsmöte på Möja under helgen. Temat för mötet var skärgårdspolitik och företagande i skärgården. Ett 40-tal deltagare från skärgårdsföreningar runt våra kuster samlades i Möjahallen för att under lördag fm lyssna till tre politikers syn på skärgårdspolitik under närmast kommande år. Inbjudna politiker var Åsa Westlund (s), Per Åsling (c) och Harry Bouveng (m). Tre frågor som politikerna ombads ge sin syn på var strandskydd, skatteregler för bränsle och förmånsbeskattning av båtar och andra fordon.

Efter lunch med rökt sik berättade företagare om hur det är att vara företagare på Möja. Vi fick också veta hur ICA blev Coop på Ingmarsö. Stockholms läns bredbandssamordnare berättade och svarade på frågor om bredbandsutbyggnaden i Stockholms skärgård och på andra håll. Representantskapet arbetade sen i grupparbete med ett skärgårdspolitiskt handlingsprogram för SRF. Därefter följde en verksamhetsplanering för 2018 och en diskussion av budget för 2018.

SRFs Ordförande Sune Fogelström diskuterade med Harry Bouveng (m). Foto: O Nygren

Dagen avslutades med gemensam middag och samvaro i Möjahallen. På programmet fanns även föredraget ”En vägvisare till Stockholms skärgård” av Ulf Sörenson.

Under söndagen presenterade medlemsföreningarna lite om sina verksamheter. Därefter följde det formella representantskapsmötet med beslut om verksamhetsplan och budget för 2018 samt frågor till förbundsstämman 2018. Hela sammankomsten avslutades med lunch innan deltagarna återvände till fastlandet med Waxholmsbåten.