När havet blir varmare kommer blommande växtplankton att få ytvattnet att ändra färg på många platser i världen. Något som kommer att påverka vattenlevande liv, skriver en grupp forskare vid bland annat MIT i en studie som publicerades i det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Nature Communications.

Forskarna har tagit fram en beräkningsmodell för att se hur olika typer av växtplankton kommer att påverkas om den globala uppvärmningen fortsätter. Om temperaturen stiger med tre grader mot förindustriell tid till år 2100 kan stora förändringar vänta.

En slående slutsats av forskarnas studie är att hälften av havens ytvatten kommer att skifta i färg under seklets gång. Växtplankton innehåller klorofyll som absorberar mestadels blått solljus som en del av fotosyntesen. Därför reflekteras mer grönt ljus tillbaka i områden med mycket plankton, och havet framstår som grönare.

Forskarna tror att de blåa regionerna i havet, som i subtropiska områden, kommer att bli ännu blåare när halten av växtplankton minskar. I områden där havet redan drar åt grönt, som runt polerna och ekvatorn, kommer motsatt utveckling att ske när högre temperaturer leder till att växtplankton blommar kraftigare – och att fler arter av växtplankton får fotfäste.

Kan påverka livet i havet

Färgförändringarna kan få stora konsekvenser för livet i haven. Men för blotta ögat kanske de inte kommer att vara lika radikala, även om skillnaderna kommer att gå att se tydligt i labbmiljö.

”Modellen antyder att förändringen inte kommer att verka enorm för blotta ögat, och havet kommer att fortsätta se ut att ha blåa regioner i subtropikerna och grönare regioner nära ekvatorn och polerna. Det grundläggande mönstret kommer att finnas kvar. Men det kommer att vara tillräckligt stor skillnad för att påverka resten av näringskedjan som livnär sig på växtplankton”, säger rapportens huvudförfattare Stephanie Dutkiewicz i ett pressmeddelande.

Källa: Ny Teknik, läs artikeln HÄR

Havets färg kan ändras
Bild: Nasa Earth Observatory