Klotet / Vetenskapsradions internationella miljöprogram, SR P1

Mattias Jonssons gård är med i ett forskningsprojekt som går ut på att undersöka om bräckt vatten från Östersjön går att använda till bevattning. Men inte enbart det. Vattnet hämtas från en övergödd vik som har mycket av både fosfor och kväve i bottenvattnet.
I projektet undersöks också om det går att minska övergödningen i viken genom att ta upp det näringsrika bottenvattnet och vattna åkrarna med det. Mätningar under sommaren pekar på att syrehalten i bottenvattnet ökar – vilket leder till att övergödningen minskar.

Projektledare är Dennis Wiström, kommunagronom, Västerviks kommun. Flera experter och forskare intervjuas om metoden i programmet, men även andra liknande projekt beskrivs. Bland annat Levande Kust-projektet som Skärgårdsbryggan hade en notis om i förra veckan.

Dagens avsnitt av Klotet, 17 okt 2018: Kan Östersjövatten rädda bondens grödor?

Källa: Sveriges Radio

Vinjettbild: Foto: Dennis Wiström, kommunagronom / Västerviks kommun