Vi har tidigare skrivit här på Bryggan om fisken svartmunnad smörbult och att den hittas på alltfler ställen och i allt större mängder. Nu kan man läsa att den finns både på Gotland och i Kalmar.

 

Döda fiskar på flera stränder i länet

Under dagen har lyssnare hört av sig om att de hittar döda fiskar på flera stränder runt om i Kalmar.

– Vi ska nog inte vara för oroliga. Hade det varit flera olika arter så hade det varit mer alarmerande. Men det verkar bara vara den svartmunnade smörbulten, säger länsfiskekonsulent Tobias Borger.

Enligt statens lantbruksuniversitetet (SLU) är arten invasiv och härstammar från Svarta havet. Det första fyndet av arten i svenska vatten gjordes i Karlskrona 2008. Nu är arten väletablerad runt kusterna och sprider sig snabbt.

Döda smörbultar på stränderna, hör mer här

Länsstyrelsen vill fånga främmande fiskar

Den främmande fisken svartmunnad smörbult blir allt vanligare i gotländska vatten och nu vill länsstyrelsen kartlägga hur spridningen ser ut.

Utvecklingen oroar länsfiskekonsulent Rolf Gydemo som därför har ansökt om tillstånd för undersökningsfiske med burar.

– Vi har bara sett början på utbredningen. Den senaste veckan har jag fått rapporter om att man fått flera hundra smörbultar på ett eller ett par strömmingsgarn, säger han.

Den svartmunnade smörbulten har tagit sig till Östersjön som fripassagerare på båtar från Kaspiska havet och Svarta havet, där den egentligen hör hemma. 2010 gjordes det första fyndet i havet utanför Gotland.

Dessutom har den hittats i tre gotländska åar, där havsöringen leker, vilket också oroar Rolf Gydemo.

I polska vatten, där fisken har funnits längre tid än här, har man sett att den svartmunnade smörbulten trängt undan inhemska arter som flundran. Å andra sidan har man också lärt sig att ta tillvara på smörbulten.

Att få bort den svartmunnade smörbulten från gotländska vatten bedömer länsfiskekonsulenten som omöjligt. Däremot är det viktigt att kartlägga spridningen och försöka hålla beståndet nere, till exempel genom hårt fiske.

Hör mer om smörbulten här

Källa: SR

Bild: Svartmunnad smörbult
Foto: Peter van der Sluijs, Wikimedia commons