Ordförande Sune Fogelström hälsar alla välkomna till arbetsgruppsmötena. Foto: O Nygren

Skärgårdarnas Riksförbund har ett antal arbetsgrupper, som arbetar med olika frågor som berör skärgården, t ex Blåljusgruppen, Boendegruppen, Bryggangruppen, Energi & Miljögruppen, Fiskegruppen, Färjegruppen, Skärgårdens unga.

SRFs arbetsgrupper har under fredag 27/10 arbetsgruppsmöten på Möja. Ett 40-tal skärgårdsbor från hela svenska kusten har samlats på Möja vid värdshuset och i Möja-hallen för att diskutera gemensamma frågor och utbyta erfarenheter. Vad finns för goda exempel att ta efter? Var finns liknande problem – kan vi samarbeta och öka trycket på Kommuner och offentliga aktörer att förbättra servicen? Dagen kommer även att erbjuda studiebesök på Möja.

Foto: Mojaturistinfo.se

Sen under helgen samlas hela SRFs representantskap för möte på Möja. Temat för detta möte är Skärgårdspolitik och företagande i skärgården. Politiker från flera partier kommer att vara med och presentera sin syn på skärgårdspolitik under 2018 och framåt. På programmet, utöver temat, finns även verksamhetsplanering och budgetarbete. Mötet avslutas till lunch på söndagen. En kort rapport om representantskapsmötet kommer här på Bryggan på måndag.