Ett historiskt beslut om en ny demokratisk struktur inom Svenska Seglarförbundet (SSF) togs den 17 mars då förbundets årsmöte – Seglardagen – beslutade att även medlemsklubbar ska ha rösträtt på årsmötet.

– Vi vill helt enkelt inkludera fler av våra medlemmar i den demokratiska processen, säger SSF:s ordförande Anders Selling.

Tidigare har bara distrikt- och klassförbunden varit röstberättigade på Seglardagen. Från och med nu har även de klubbar som är medlemmar i SSF och har minst 300 medlemmar rösträtt. Därmed får cirka 115 klubbar runt om i landet större möjlighet att påverka sin egen och seglingens framtid i Sverige.

Förändringen är ytterligare ett steg på vägen att göra svensk segling mer lättillgängligt, det vill säga en del av visionen ”Svensk Segling – Tillgänglig för alla”.

– När allt färre engagerar sig i föreningslivet och tid är vår största bristvara så ville vi hitta ett sätta att öka engagemanget från klubbarna ute i landet. Vi vill korta beslutsvägarna. Det måste bli enklare att engagera sig och att kunna påverka beslut som rör den egna verksamheten, säger Selling.

Foto: Svensk Segling

Läs hela notisen

Källa: Svensk Segling