Arbete under lördagen. Foto: Olle Nygren

Under helgen har SRFs Bredbandsgrupp haft arbetsmöte i Stockholm. Under lördagen deltog Ulf Westerberg och Börje Ceasar från Möja, Anders Olsson från Gräsö och Olle Nygren från Holmön. Under söndagen kunde inte Ulf inte vara med men då tillkom Ingrid Carlgren för Sörmland.

Arbetet under lördagen fokuserades mot att sammanställa gruppens förslag till SRFs bredbandsstrategi. Avsikten är att denna ska presenteras i nästa nummer av SRFs tidning, som ska presentera SRFs inställning till utvecklingen i skärgården för våra politiker inför kommande riksdagsval.

Arbete under söndagen. Foto: Olle Nygren

Under söndagen arbetade gruppen med underlag för att följa upp Bredbandsenkäten från 2016. Man beslöt att göra uppföljningen genom att ringa runt till alla medlemsföreningar. Tillsammans arbetade man med att sammanställa uppföljningsfrågor och fördela arbetsuppgifter, d v s vem som kontaktar respektive medlemsförening.

 

 

Text: Olle Nygren