På Gotland har man tidigare drivit ett framgångsrikt projekt för att genom förädling av fisk öka intäkterna hos fiskarena och andra producenter. Nu är man igång med en fortsättning i ett Leaderprojekt och landsbygdsrådgivare Riina Noodapera (som förr bodde på Möja i Stockholms skärgård) berättar för Radio Gotland om planerna.

Nya arter och produkter ska lyfta gotländskt fiske

Hushållningssällskapet vill utveckla nya produkter gjorda av gotländsk fisk – och de vill gärna att öns fiskare tar vara på flera olika fiskarter.

Rökt flundra är sen länge en gotländsk klassiker, och för några år sedan kom flundreryggen. Nu vill Hushållningssällskapet ta fram fler produkter. Riina Noodapera är landsbygdsrådgivare på Hushållningssällskapet Gotland:

– Vi har fått blodad tand, litet grand. I ett tidigare projekt jobbade vi tillsammans med fiskarna och fick fram en bra, färskfryst flundrerygg. Så att titta på lite nya arter, vad kan man göra med dem? Hur kan man använda eventuellt avfall som man får till nya produkter?

– Om du till exempel skär fram fina bitar ifrån en torskrygg så får du ju kvar slaksidor och lite sånt, vad kan man göra med det? Kan man göra färs eller kan man hitta på nya produkter, helt nya produkter som efterfrågas av marknaden?

Torsk består av mer än filéer.

Leader Gute har gett klartecken till Hushållningssällskapets projekt som dels handlar om att ta fram nya produkter, men också om att titta på nya arter som det småskaliga gotländska fisket kan jobba med. Genom att förädla fångsten – och ta tillvara på det som finns – kan fiskaren få bättre betalt. Och behöver därmed inte ta upp lika mycket fisk.

Du pratar om outnyttjade eller underutnyttjade arter. Vad skulle det kunna vara för fiskar? 

– Ja, det kan ju vara så att man får lite stora gäddor eller att man får abborre som behöver göras nånting smart med, så att man får bättre utdelning av den mindre mängden. Alltså, helt enkelt, hur kan man tjäna mer pengar på mindre mängd fisk?

– Det finns också nya arter som kommer, jag vet inte om simpan, till exempel, är en sån art som är på intågande igen. Smörbult är en sån sort, det kanske finns tånglake? Vad kan vi hitta för nischer för att utveckla det småskaliga fisket – och förädlingen, framför allt, säger Riina Noodapera.

Innan projektet kan komma igång måste även Jordbruksverket godkänna Hushållningssällskapets ansökan om Leader-pengar.

 

Källa: SR Gotland

Hör inslaget på Radio Gotland