”Okänt skepp” – så kallas det fartyg som upptäckts på Östersjöns botten norr om Gotland. Tack vare fototeknik har en 3D-modell kunnat skapas, som visar ett vrak som är ovanligt välbevarat.

Det var när en del av Östersjöns botten norr om Gotland undersöktes med kamera inför att en gasledning skulle läggas som något oväntat fastnade på bild: ett stort skrov som visade sig vara en del av ett sjunket skepp, rapporterar New York Times.

Robotar möjliggjorde 3D-modell

Skeppet hittades i samband med förberedelserna för gasledningen North Stream. När ett forskarteam undersökte fyndet visade det sig att man hittat ett skepp som dateras till sent 1400-tal, eller tidigt 1500-tal. Då ingen mer information finns kallas skeppet ”Okänt skepp”.

Tack vare fototeknik och två robotar med kameror som skickats ner har man kunnat skapa en tredimensionell bild av fartyget. Bilderna visar hur väl det bevarats på den syrefattiga, iskalla havsbotten.

Nu hoppas forskarna kunna bärga en planka och genom att undersöka den fastställa var och när skeppet byggdes.

Källa: SVT, se bild/film HÄR

Och missa inte länken till New York Times, den innehåller ännu mera bilder och info!