Gotland runt eller ÅF Offshore Race, som tävlingen heter idag, är en svensk klassiker med deltagare från nöjesseglare till proffsteam från Nordeuropa. Tävlingen startade 1937 för mer än 80 år sedan.

Bild KSSS

Tävlingen startade söndagen den 30 juni på Stockholms ström. De minsta och långsammaste båtarna startade först och de stora, snabba sist. Totalt deltar mellan 250 och 300 båtar. Båtarna startade i mindre grupper med 10 min mellanrum från kl 11 och fram till ca kl 14.

Hela sträckan genom Stockholms skärgård  och vidare runt Gotland framgår av kartan. Efter att ha seglat inomskärs ut till Sandhamn beger sig båtarna ut på öppet hav i Östersjön för att segla söderut längs Gotlands östra sida och tillbaka norrut längs västersidan. Alla klasser seglar samma bana, som är 350 nm, utom Classic-båtarna. Det är de gamla träbåtarna, som, efter Sandhamn, seglar rakt ner mot Visby, längs Gotlands västra sida, där de vänder och seglar tillbaka till den för alla gemensamma målgången i Sandhamn. Efter målgång väntar prisutdelning och festligheter vid KSSS anläggning på Sandhamn.

Det var lätta vindar vid starten och det det blev trångt och tajt vid passagen av Oxdjupet. På KSSS webplats för tävlingen kan man läsa mer om tävlingen och följa båtarna i realtid.

Text: Olle Nygren