Vi redaktörer på Skärgårdsbryggan önskar alla skärgårdsbor, såväl heltidsboende som deltidsboende och andra skärgårdsintresserade en riktigt god jul och gott nytt år 2019. Vi på Bryggan kommer givetvis att fortsätta och informera er om både stort och smått som händer i våra skärgårdar.

Foto: Olle Nygren