Det finns en hel del gemensamma utmaningar för småföretagare i Stockholms, Ålands och Åbolands skärgårdar. Det anser samverkansprojektet Archipelago Business Development, som nu för första gången bjuder in till seminarium med hopp om att skapa mötesplatser för samarbete och utbyte företagen emellan.

Den 2-3 oktober kommer ett femtiotal företagare från Stockholms, Ålands och Åbolands skärgårdar att samlas i Mariehamn för att lyssna till föreläsare, nätverka och tillsammans arbeta kring gemensamma frågeställningar inom allt från marknadsföring till skärgårdsutveckling.

Bakom evenemanget står projektet Archipelago Business Development, som leds av yrkeshögskolan Novia i Finland.

– Vi tror att skärgårdsföretagarna kan ha mycket nytta av att utbyta erfarenheter med varandra, men det finns inte alltid tid och möjlighet till det. Därför vill vi ordna den möjligheten. Sedan hoppas vi kunna ge inspiration till företagarna och att detta ska bli ett återkommande evenemang, säger Annemari Andrésen, projektledare.

Utöver paneldiskussioner och föreläsningar ordnas även i samband med seminariet ett “hackathon”, där 40 inbjudna studenter med olika bakgrund och studieinriktningar från Yrkeshögskolan Novia i Finland, Åbo Akademi, Södertörns högskola i Sverige och Högskolan på Åland i team under 24 timmar löser olika typer av utmaningar hos skärgårdsföretag.

– Där är tanken att få lite nya fräscha ideer, för de har ju ett litet annat tankesätt, säger Annemari Andrésen.

 Vad ser ni för typ av gemensamma utmaningar, skärgårdarna emellan?

– Till exempel är ju säsongen väldigt kort. Hur ska man locka ut folk efter att sommaren är slut? Sedan är beroendet av transporter och svårigheterna i att rekrytera arbetskraft nog gemensamt. Det är också ganska ensamt att vara skärgårdsföretagare; många företag är små och har inte resurser att själva utveckla saker och ting.

Är det något område där de skiljer sig?

– Jag tror kanske att den svenska skärgården i vissa fall kommit längre inom turism. Skärgården i bägge länder funderar på evenemang utanför säsongen. Ni har Swimrun och vi har till exempel September Open, som gick av stapeln förra helgen i Dalsbruk och lockade 7 000 besökare. Där kan man utbyta många tankar.

Deltagande i seminariet är kostnadsfritt och anmälan sker senast den 24 september. Mer information fås av projektledare annemari.andresen@novia.fi, 358 (0)44 7623183, på http://www.archipelagobusiness.eu eller på https://www.facebook.com/archipelagobusiness.

Källa: Tidningen Skärgården, läs mera här