Förbättrad säkerhet för färjetrafiken mellan Stockholm och Åbo samt effektivare godsflöde på transportleden Gävle-Rauma står i fokus för EfficientFlow. Projektet pågår i tre år med start 2018 och har en projektbudget på 4,5 miljoner euro, som till stor del kommer från EU:s regionala program Interreg Central Baltic.

Trafikflödet i EUs ScanMed-transportkorridor mellan Stockholm och Åbo samt mellan hamnarna Gävle och Rauma blir effektivare, när IT-lösningar från Sjöfartsverkets tidigare stora EU-projekt integreras i logistikkedjan. Delad informationsbild kring gods och trafikläge, flexiblare planering och bättre synkronisering med landtransporter är några av de fördelar som projektet ger, och dessutom blir trafiken säkrare och utsläppen mindre. Med rätt information om tillgänglighet av kajer samt hamn- och farledstrafik kan fartygen bättre optimera farten vilket även ger mindre utsläpp och stranderosion.

Läs hela notisen

Källa: Sjöfartsverket