Östersjötumlaren är akut utrotningshotad. Det krävs både mer kunskap och fler åtgärder för att rädda den.

– Med Östersjötumlaren är det inte bra alls. Den är akut hotad, vilket betyder att det är stor risk att den kommer att dö ut om vi inte ändrar situationen, säger Julia Carlström, som är forskare på Naturhistoriska riksmuseet.

Hon berättar hur många Östersjötumlare det finns kvar.

– Det finns ungefär 500 individer och det är väldigt få, säger Julia Carlström.

Nu krävs det bland annat en minskning av miljögifterna, ändrade fiskemetoder och mer hänsyn från fartygstrafiken.

– Miljögifter och bifångster är de två största hoten. Men kunskapen ökar alltmer om undervattensbuller.

Är det kört eller finns det hopp om räddning?

– Jag vill att det ska finnas hopp om räddning. Om miljön som de lever i förbättras så kan de fortfarande klara sig, säger Julia Carlström.

Källa: SR Kalmar

Hör inslaget här

Läs mer om tumlare här