Det har skett en kraftig nedgång av torsk i Ålands hav under det första halvåret 2017. Torskbeståndet kan ha minskat med upp till 75 procent. Rovfiske kan ligga bakom nedgången.

Under flera år ökande fångsterna av torsk i Ålands hav, men under 2017 är det någonting som har hänt; Under de fyra första månaderna 2016 tog nio uppländska fiskebåtar upp drygt 21.500 kilo torsk. Motsvarande period 2017 tog samma båtar 9 upp drygt 12.500 kilo.

Tendensen bekräftas av Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, som har granskat siffrorna. Professor Michele Casini har studerat den så kallade ansträngningen, alltså hur ofta yrkesfiskarna varit ute och hur länge deras garn legat i vattnet.

Slutsatsen pekar på att torskbeståndet kan ha gått ner mer än vad upplandsfiskarnas fångst visar. Det kan gått ner med hela 75 procent i Ålands hav under de två första kvartalen 2017.

Källa: SVT

Hela inslaget här