Stölder av båtmotorer är ett mycket stort problem för båtägare. Det bekräftas i brottsstatistiken men också i Svedeas årliga båtlivsundersökning. Fyra av fem ägare av utombordsmotorer är oroliga för att få sin motor stulen och en av sex har redan drabbats. Båtägarna själva anser att det mest effektiva sättet att sätta stopp för stölderna är att ge tullen utökade befogenheter.

Utdrag ur pressmeddelande från Svedea:

Internationella ligor stjäl varje år utombordsmotorer för mer än 150 Mkr i Sverige. Stöldgodset förs huvudsakligen österut där nyare båtmotorer är hett eftertraktade på hälarmarknaden. Eftersom ingen utförselkontroll sker i Sverige är risken för tjuvarna att åka fast mycket liten.

I Svedeas båtlivsundersökning, där 3 900 båtägare deltagit, framkommer att hela 82 % av de som äger en båt med utombordare oroar sig för att få sin motor stulen och att 17 % redan har drabbats.

– Det är alarmerande siffror som dessutom fortsätter att öka och det är bedrövligt att vi inte kan komma tillrätta med problemet. Vi på Svedea har länge drivit frågan om en förändrad lagstiftning som gör det möjligt för tullen att ingripa vid misstanke om utförsel av stöldgods. Under hösten har det motionerats flitigt i riksdagen och vi hoppas verkligen att 2018 blir året då politikerna fattar de beslut som är nödvändiga, säger Göran Södergren, produktchef för båtförsäkring på Svedea.

Foto: båtliv.se

Läs hela notisen

Källa: båtliv.se