Att använda tång i foder till nötkreatur kan minska metangasavgången.

De här skärgårdskorna äter mest hö på vintern men på sommaren kan de säkert äta lite tång direkt på stranden. Foto: Camilla Strandman

Danska forskare vid Köpenhamns universitet har studerat tångens potential som fodermedel till nötkreatur.

Det som de ser som fördelar med tång i foderstaten är att metanavgången vid fodersmältningen kan minska med upp till 30 procent. Dessutom minskar konkurrensen om åkerjorden mellan människor och djur, när fodret istället kommer från vattnet, skriver Greppa Näringen i sitt nyhetsbrev.

Tång som naturligt har spolats upp på stränderna har använts under årtusenden till fodermedel. Men nu vill forskare vid Köpenhamns universitet studera om det är möjligt att odla fram tång med optimala egenskaper för idisslare.

Rätt förutsättningar

Det finns ungefär 500 olika tångsorter som kan växa i nordiska vatten. De danska forskarna räknar med att de skulle kunna få en avkastning på 15 till 20 ton torrsubstans per hektar med rätt metoder. Det relativt syrerika havsområdet i Nordatlanten har bra förutsättningar för odling.

Tången är bra på att filtrera, den är rik på mineraler men också på de oönskade tungmetallerna. Detta är något som måste tas i beaktning och undersökas vidare. Enligt forskarna har odlingsplatsen stor inverkan.

Källa: Jordbruksaktuellt

Bild på tång: HaV

Läs artikeln här